Under the Dome by Stephen King – Comparison

Много яко издание на книгата!

Цветна карта на Честър мил. Илюстрации в началото на всяка глава, а и е само една книга, не като при нас цели две!